dinsdag 29 december 2015

@4*^1>'+%Wanneer de woorden wegvallen, wanneer er geen concept meer overeind blijft staan, wanneer alles ontkend wordt, is er geen doel meer, dus geen zoeker meer, geen verlichting, geen weg er naar toe en geen weg terug. 

Er zijn geen tekorten en er zijn geen beloningen. Alle leraren zijn opgelost. Zij hadden je niets te vertellen. Niets is verworven, niets is kwijtgeraakt.

Alle beproefde methoden kunnen met het vuil mee, want er is geen weg, er is geen oefenen. Voor wie of wat? 

Dat wat je zocht was er op het moment dat je besloot te zoeken. Het keek toe. Maar voor het zoeken moest 'het doel' mee gaan zoeken. Je zocht bewustzijn met bewustzijn. En jij (als persoon) zou er met de buit vandoor willen gaan.

Het gezochte was er nooit-niet op jouw pad, dat leidde naar het Grote Doel…. wat je niet eens kon uitleggen. Je was er immers nooit geweest en wist niet waar je het zoeken moest en hoe je het zoeken moest. Dat moesten anderen jou vertellen.

Niemand kon het je echt aanwijzen. Zij kwamen allemaal met verschillende ideeën, velen met een hoop op een hele reeks van beloningen, met dingen dus. Toevoegingen aan dat vele waaruit je al bestond. 

Maar dat alles werd 'automatisch' stil gezien. Daarom had je er ook weet van. Maar naar dát stille - niet ingrijpende - weten keek je nooit.

Ook de momenten van wanhoop werden stil gezien. Alles werd gezien, maar er werd nooit commentaar gegeven vanuit het licht (het kennen) waar in je steeds zichtbaar en ervaarbaar was. En er was geen 'was' of 'zal' want je kan alleen maar op dit Ene moment (er) zijn. Ook wanneer je er geen idee van hebt wat dat betekent.

Ook al deze bovenstaande zinnen moet je schrappen. Alle woorden moet je schrappen en dan maar zien en ervaren wat overblijft.

Je kan je nergens aan vasthouden anders dan het besef van het-er-woordenloos zijn, dat onkenbaar maar toch onontkenbaar is. 

Zonder al die ideeën, al die boeken, al die sutra's, al die meditaties, al die leraren, zelfs niet wetend wie je bent, weet je zeker dat je bent. Bij het ontkennen en negeren van alle gedachten is er niets om je zorgen te maken. Hoe zou je dat ook kunnen? Er is geen 'je' meer.... Geen verhaal meer, geen doel meer, geen vervulling meer.

Je weet dat je bent, maar weet niet wat je bent. En in die stilte verdwijn je niet. Je bent het. Maar dat heeft niets meer met je naam, jouw lichaam, jouw persoon te maken.

donderdag 12 maart 2015

Voorbij begrippen (met nieuwe vraag en nieuw antwoord)

Wat is a-dwaita?
Niet-twee

Wat is Een?

Wie ben je?
Wie ben ik?
Wat is verlichting?
Wat is het definitieve antwoord?

Laat alle begrippen vallen
Realisatie vindt buiten elke begripsvorming
Geen enkel begrip, geen enkel concept kan worden aanvaard
Alles, maar dan ook alles wordt geschrapt.

Wat blijft over in die paar seconden dat het je lukt??? 

Geen ik
Geen ander
Geen wil
Geen wil niet

Geen ruimte
Geen tijd
Geen hier,
Geen daar
Geen geen
Geen ja
Geen nee
Geen wil
Geen geen wil
Geen geen
Geen alles
Geen niets
Geen niet iets
Geen ontkenning
Geen aanvaarding

Zet een video van Mooji aan en doe het geluid uit
En doe dan het beeld uit.
Zet een mp3-tje van Tolle aan en zet het geluid uit

Wat blijft er over?

En verwerp ook deze vraag.
Verwerp elk nog ronddwalend concept
Verwerp elke vraag
Geen enkele betekenisvolle klank kan een vraag zijn
Verwerp elk nieuw antwoord
Geen enkele betekenisvolle klank kan het antwoord zijn.

Alles wordt stil. 

Wat kan er anders zijn dan wat er onmiddellijk is
Zonder ook de woorden die deze vraag samenstelt?

Zonder ook maar enig idee van wie dit vraagt?
Zonder ook maar één idee van het antwoord.

Wat kan dan anders zijn dan de onmiddellijke en onontkenbare beleving van wat er is?

Wie/wat kan zich nu nog afscheiden van een ander?  
Nawoord

M.n. Mooji roept steeds de vraag op of je tevreden kan zijn bij het herkennen van de stilte, het gewaar zijn van die oneindige ruimte die je aan het eind van jouw zoektocht zult vinden. Immers er is nog steeds een herkennen van een 'toestand' die je zou moeten zijn. Iemand zei tegen hem dat hij thuis was gekomen. "Dan woont er nog steeds iemand in dat huis" antwoordde Mooji gevat. En zo is het. Nog steeds zoekt men dan een laatste 'iets' dat een bewijs is voor het vinden van dat-wat-zoekt.

Maar dan is er nog steeds sprake van een subject en een object. Nog steeds iets wat ziet en iets wat gezien wordt.

Jouw wezen is de afwezigheid van wat dan ook. Zoals een bezoekster van Mooji zei: "Geen treden, geen platform, geen chauffeur.." Zolang je kijkt naar een iets, blijf je in dualiteit. Tolle zegt dat dit komt door hoe taal in elkaar steekt. Dan is er steeds een onderwerp en een lijdend voorwerp.

De enige hulp is dus het radicaal laten vallen van alle concepten. Geen zoeken, geen binnen, geen buiten, geen ik-die-ziet en dat-wat-gezien-wordt,. Dan pas vallen tijd en ruimte weg (als begrippen en als veronderstelde werkelijkheid). Dan is er geen zoeker meer.

Alleen maar ontraceerbaar, conceptloos Dit.