vrijdag 27 februari 2015

Toen ik het antwoord op de opmerking van Richard bij het stuk over de 'Boeddha onderwees 4' min of meer in conceptvorm af had, wilde ik het opslaan in MsWord, ik raakte per ongeluk de muis aan en ik was alles kwijt. Een vol wit scherm was een blauw scherm zonder tekst. Alles weg! Belachelijk dat dit kan, maar goed…
Er was en bleef alleen leegte. Alle mij bekende zoekacties van wbk files leverden niets op.
NIETS

Dit was dus een aanwijzing! Er bleef niets over van dat lange en goed doorwrochte antwoord. Niets was dus het eerste sleutelwoord voor mijn nieuwe stukje.
Alle trucs om ook het asd bestand te openen resulteerden slechts in één bewaarde zin van het klembord: "Alle kennis is zinloos"

Dat was dus de tweede aanwijzing.


Het zit niet in de taal. Dat is de zwakte van alle boeken en uitleg.
Richard - zo schreef hij - hoopt ooit de Eenheid te verwerven.
De eerste aanwijzing van het verdwijnen van mijn tekst geeft aan dat er niets te vinden valt.

Je kan alleen maar datgene vinden dat van jou verschilt.

En wat je kan waarnemen zijn alleen maar vormen, van welke aard en hoedanigheid dan ook, maar altijd tijdelijk.

Maar wie of wat ben jij dan?

Wat je bent kan nooit worden waargenomen. Je bent niet-iets, Niets dus. Dat is prettig eenvoudig bij de diploma uitreiking van de Guru. Je krijgt niets want je kan niets ontvangen.
Over dit alles gaan heel wat stukjes van mij over. Nonduale spiritualiteit gaat over het inzicht dat alles verschijnt in iets dat niets is, geen twee, geen binnen en buiten, geen ik en een ander.

Je bent n.l. het waarnemen, ofwel bewustzijn, ofwel zien en dat 'er-zijn' is niet iets, heeft geen vorm, kent geen tijd, kent geen grenzen. Het heeft niets met de persoon te maken, niets met zijn lichaam en niets met de wereld en het heelal, waar alles in lijkt te verkeren.

Alles wat gezien wordt kan jij nooit zijn.

Geen concept of theorie kan het beschrijven of duiden, er valt geen plaats te vinden waar het zich ophoudt en er is geen tijd beschikbaar om het te kunnen bereiken.

En daarmee kom ik op de tweede aanwijzing: "Alle kennis is zinloos"
Alle kennis is conceptueel, vorm, zinloos want zonder Zijn. Geen verschijnsel kan zonder (bewust)Zijn bestaan.
Dus richten wij ons niet op dikke boeken, maar op wie - kennend - zijn.
En wat je bent dat is het eerste onmiddellijke weten dat-je-bent, zonder te weten wat je bent en zonder de behoefte aan bewijsmiddelen. Je weet het gewoonweg.

Elke ochtend bij het wakker worden weet je dat je wakker bent, zonder dat je op dat eerste moment een invulling hoeft te weten van wat je allemaal aan eigenschappen en aan dagtaken hebt. Het volgende moment start het denken en alles wordt verder ingevuld.
Maar met de start van het denken en het handelen is dat wat je was op dat eerste moment niet weg. Het is de bewuste achtergrond van al jouw avonturen die dag.

De realisatie van wie je dus werkelijk bent begint met dat eerste moment van afwezigheid van eigenschappen.
- Je kan dat vinden tussen de woorden van jouw gedachten.
- Je kan dat vinden wanneer je alle concepten laat vallen.
- En je kan het vinden wanneer je alleen maar kijkt, niet doelgericht, maar gewoon het kijken laat kijken, het zien laten zien. Dan is er plots de realisatie (de herkenning) van dat ongrijpbare & onzichtbare wat ziet. Het enige wat zich onttrekt aan alle vormen van waarneming omdat het zelf het waarnemen (awareness) is.

En jij bent Dat.