maandag 20 juni 2016

Geen zin meer.....(update)

©R.Ek -  De Ander


Toen ik gevraagd werd voor een interview over Advaita werd mij bezorgd gevraagd of ik wel een 'levende' website of blog had. Daar moest wel wat op staan. Eigenlijk stond ik net op het punt zowat alles er af te halen.
Aan het eind van het zoeken is er om anderen echt te helpen feitelijk alleen maar een directe instructie nodig, die niet langer dan een kwartier in beslag neemt.
Maar ja, het denken zal er alles aan doen om het dan gevondene onmiddellijk te kenschetsen als een illusie. Je hebt immers alle oude & modernere geschriften van alle guru's nog niet gelezen en tot de laatste oefening doorgeworsteld. En ook de partner meldde dat 'je' er niet op vooruit was gegaan. Is dat Verlichting???
Allemaal woorden dus, concepten. De aard van concepten (en dus de dualiteit van het denken -wat ook maar een ongetoetst idee is-)  doorzien, is dus eigenlijk nog het hoofddoel van mij met het schrijven hier.
Maar feitelijk is dat ook weer onzin, want er bestaan in wezen geen anderen. Je kan alleen leven in de eigen bewustzijnswereld. Niemand anders kan mijn leven kopiëren. En wat ik meemaak maak alleen 'ik' mee. Ik kan nooit het leven van een ander leven.
En dat 'ik' als de persoon die denkt zelfstanding en met vrij wil zijn leven te leven, zal uiteindelijk doorzien moeten worden als ook maar een tijdelijk en immer veranderlijk verschijnsel in een dito wereld. En dat alles wordt op zeker moment doorzien door het werkelijke 'Ik' dat onkenbaar en onveranderlijk als het onbenoembare tegenwoordig is.
Dan is er geen zin meer die je nog ergens kan krijgen…..

Ofwel er is geen weg via de persoon, via het denken. Hte Gezochte is er altijd al, anders was er geen weet van bestaan. Zodra je door krijgt dat er niets te doen valt om 'Wat Is' te verwerkelijken, dan is er alleen overgave en zelfs dat kan nooit een actie van het denken zijn. 

zondag 19 juni 2016

Engels interview


Vrijdagmiddag 3 juni j.l. heb ik een interview gehad in het Engels. 

Het interview was vooraf niet voorbereid. Vragen stond vrij.

Een vriendin merkte op dat het eigenlijk onzin is om interviews te houden in het Engels met Nederlanders die het Engels niet echt machtig zijn. Daar ben ik het wel mee eens. Er zijn tenslotte leraren in het Engelse taalgebied genoeg, die het in het Engels allemaal veel beter kunnen verwoorden.

Anderzijds dwingt het gebrek aan een uitgebreide onmiddellijk parate woordenschat om alles in eenvoudige bewoordingen te houden. Advaita gaat immers niet om intellectuele kennis maar om om er op te wijzen dat het zien van het zien eigenlijk voldoende is om direct of uiteindelijk jouw ware aard te herkennen,

Engels interview