maandag 29 september 2014

Wie kent?


Ik was de laatste weken bezig met heel wat onderwerpen, maar vooral met het zo goed mogelijk te verwoorden dat ieder persoon van de 7 miljard aardbewoners geen zelfstandig bewustzijn heeft, maar dat bewustzijn 7 miljard ervaringen van personen bevat. Dan vergeet ik maar voor het gemak alle levende wezens met zelfbewustzijn in het oneindig Universum.

In mijn wereld kwam er een nieuwe video van de Engelse Advaita leraar Rupert Spira binnen. Het bleek een echo te zijn van mijn klaarliggende concept. Laat ik daarom hem maar zoveel mogelijk aan het woord. Hij legt het allemaal nog eens in extenso uit. In 't Engels. Alleen al in dat zaaltje bleken er 70 Rupert Spira's te zijn. In de video zit op de stoel vooraan de enige echte...hoewel????

Ieder mens leeft in zijn eigen droom, in zijn eigen wereld. Alles en iedereen die daar in verschijnt, verschijnt louter in het eigen bewustzijn. En of er werkelijk 7 miljard min 1 vergelijkbare persoonservaringen zijn, kan je alleen vanuit je eigen ervaringswereld veronderstellen, maar je kan nooit en te nimmer uit jouw hoogst eigen ervaring (bewustzijnsruimte) stappen om te kijken of er 'buiten' anderen zijn die jouw wereld op een zelfde of een totaal andere wijze ervaren.
Daarom zei Krishnamurti vaak: "Jij bent de Wereld" Niet omdat je er een idee over hebt, maar omdat je dat bent. Jouw persoon verschijnt ook in al die avonturen als een gepercipieerd object. Krishnamurti kon trouwens dan ook alleen maar controleerbaar in mij (bewuste ervaring van Rob) verschijnen.

Conclusie: alleen op deze gepercipieerde wereld zouden alleen al 7 miljard verschillende werelden in ervaring bestaan.
Mooji zegt ergens dat er weliswaar miljarden ervaren werelden zijn, maar er is maar één echte wereld. Daar slipte hij wat mij betreft even (wat zeldzaam is voor hem).
Nou, dan dienen zich gelijk al heel wat dilemma's voor deze blog aan. Ik weet al lang (hier en nu) dit schrijvend ook niet of ik tegen werkelijke anderen spreek, die dat allemaal kunnen lezen en er al dan niet op reageren. Ik kan het nooit weten. Ik kan als object alleen maar mijn eigen ervaringen ervaren.
Wow! Dus ook al die gruwelen in de wereld zijn alleen onze eigen gepercipieerde ervaring? Ja, want alle beelden en een ieder die mij komt vertellen hoe erg het is in de wereld komen alleen maar controleerbaar voor in mijn ervaringswereld…..

En wanneer er objectieve anderen zijn…. Stop! Wij kunnen elkaar nooit in elkaars wereld werkelijk ontmoeten. Het enige wat wij delen is Absoluut bewustzijn.Wel, nu Spira over het zelfde thema aan het woord.
dinsdag 23 september 2014

Uit de oude doos: Ik zie de boom: een analyse (hier en daar bewerkt)

.
Eenzame boom bij de Rotte, foto: r.e.2014


Ik zie de boom....

Het 'ik' in deze zin blijkt onvindbaar.

Zoek het 'ik' dat ziet maar!

Het ontsnapt aan elke waarneming.

Onkenbaar, geen object, niet aanwezig.

Het zien…...kan je het zien zien????

Ook het zien blijkt onkenbaar.

Probeer het maar. Zie het zien. Niet als concept, maar als feit.

Het lukt je niet.

Aha!

Dus 'ik' 'zie' de boom kan geschreven worden als 0 + 0 = boom,

ofwel 0 = boom.

Het niets te vinden 'nietst' de boom.....

De boom heeft geen eigenstandig bestaan.

Wij hebben de poten...ehhh.....de stam onder de boom weggezaagd...

Wat wordt gezien is zelf niet zichtbaar middels een functie (zien) die daarvan onderscheidbaar is.

Wat zegt dat van die boom?

Die bestaat pas wanneer hij door mij gezien wordt.

Maar er is alleen zien van (een beeld van) de boom

Maar niet als ‘je’ maar alleen als zien...want ook de persoon die zich ontfermt over wat te zien is, wordt tegelijk ook gezien.

Zien is er wanneer er wat te zien valt.

Maar zien blijft onzichtbaar.

Object en subject zijn dus in feite één.

Op dit enige levende moment.

Het gegeven dat alles wat gezien wordt immer veranderlijk is,

maakt dat zien (bewustzijn) als enige onveranderlijk is.

Die realisatie is er wanneer er het besef is van een constante aanwezigheid (zien) bij alle beelden.

Gedachten maken er steeds weer een 'ik' van dat elders iets ziet.

Maar ook die gedachten worden louter gezien.

En zijn nu al weer verdwenen.

Er is alleen permanent zien.

Wat tevens dus niet 'ergens' is....

De hele wereld bevindt zich dus nergens anders dan in het onkenbare,

tijdloze zien dat alleen tegenwoordig (dit Enige Moment) IS.