zaterdag 21 december 2013


Wanneer iemand zich als 'wetende' onderscheidt van veronderstelde anderen bewijst hij/zij zelf onwetend te zijn.

Inzien of Zelfrealisatie is het ogenblikkelijk samenvallen met dat-wat-je-probeerde-te-begrijpen (te verklaren). Er is daarbij nooit een 'iemand' of een 'je' geweest die zocht en kon vinden.

Woorden (concepten) zijn objecten die onmogelijk in staat zijn om dat-waarin-zij-verschijnen (ofwel: gezien worden)  te verklaren.