zondag 20 februari 2011

Verlichting..........Zelfrealisatie (plus extra citaat)

Bij herhaling wordt ik gevraagd of ik verlicht ben. Of ik een diploma ‘Zelfrealisatie’ heb, of zoiets.

Het blijft een eindeloze en zinloze discussie.

Niemand is het niet! Verlichting is iets van de mind.

Zodra je ziet, dat door het zien van het denken, zien, voelen, horen en ruiken (brrr) van het lichaam en van de wereld, je dat allemaal niet in essentie bent, is er al een breuk in jouw realiteitsbesef. Deze breuk wordt definitief wanneer je na lang proberen je realiseert dat je met geen mogelijkheid het zien kan zien (en het horen niet kan horen, het voelen niet kan voelen etc).

Je stuit zo direct al op de onkenbaarheid van datgene wat waarneemt, ofwel: je kan bewustzijn nooit als 'ding' kennen. Je kan jezelf dus niet als ding kennen.

Hiermee heb je in feite het Enige Gebied ontdekt wat buiten tijd en ruimte verkeert, wat niet in en van deze wereld is. En Dat moet je wel zelf zijn, want is er niet de ervaring dat jij ziet? Ofwel dat er zien is.... En dat er geen ‘je’ is die nodig is om dat allemaal te ‘doen?’

Dus: Wat je bent, kan je nooit waarnemen, want wie staat er dan apart om dat te kunnen zien?

Dat is het beroemde 'I am' (Ik ben die Ben). Of je je nu als verlicht beschouwd (door specifieke ervaringen) of niet, dit buitenwereldlijk bewustzijn IS iedereen.

Jouw persoon, jouw denken, jouw emoties en de hele wereld verschijnen daar in.....De ontdekking is dat je het Onvindbare, dat geen waarneembare eigenschappen heeft, bent. Het Ondoorgrondelijke. Het niet-iets, het Niets. Of je bij deze realisatie nu sterretjes ziet of over water kan lopen maakt in wezen helemaal niet uit. Het zijn weer waarneembare gebeurtenissen. Dualiteit dus.

Daarom is het nutteloos, zelfs misleidend, de 'eigen' verlichting te claimen. Niemand is het niet of staat er buiten. Dat kan gewoon niet bestaan. Er is geen 'eigen'. Alles is Dat.

Je kan buitengewone ervaringen hebben, maar buitengewoon mooi viool kunnen spelen noemt men toch ook geen verlichting. Bovendien alles wat veranderlijk is, en wat vorm heeft, kan nooit het Wezenlijke zijn.

Er is dus ook niemand (niet iemand) die zelfstandig kan beslissen over zwijgen of niet zwijgen. Alles is één beweging binnen tijdloos bewustzijn. Binnen 'Mij'.

Iedereen die kijkt waar zijn bewustzijn vandaan komt stuit op de onmogelijkheid van het zien er van. En je kan het nooit zien, want je bent het.

Ja, en die Jnani’s dan?

Wanneer je langere tijd in het ‘I am’ verkeert, zul je ontdekken dat er nóg iets er van getuige is. Want ‘wat’ weet dat je in het ‘I am’ verkeert????

Wanneer Dat door-breekt is de wereld en jouw ‘I am’ weg.

Dàt is wat in feite volgens sommigen verlichting is. Maar er is dus niemand die je er over kan vertellen. En of het zin heeft dàt te gaan zoeken? Je bent geen persoon, maar dat bewustzijn zelf. Dus wie zoekt?

In feite ben je al klaar. Altijd al. De rest is spel, illusie, het is er wel, maar altijd tijdelijk en het kan nooit verschijnen zonder jouw Zelf.

En zonder bewustzijn zou je niet eens weet hebben van dit alles.

Rob

p.s.

Nisargadatta: “Once you understand that you are that ‘I am’ only and not this shackled form, then no liberation is called for, that itself is liberation.”

'Sailor' Bob Adamson:

"The natural state is never lost.

It is not an appearance, and therefore it can never disappear.

It is always the same.

It is not an entity."